Nieuws

Nieuwe Wet & Regelgeving PGS37-2 is gepubliceerd

12 november 2023
De nieuwe richtlijn voor PGS 37-2 ‘Lithium-houdende energiedragers: “Opslag” is gepubliceerd op woensdag 8 november 2023. Deze nieuwe regelgeving is nog niet verplicht en gericht op opslag vanaf 333 kg, maar je zult er aan moeten gaan voldoen. Zodra de regelgeving is goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) is het huidige concept definitief. Battery Control, de expert op het gebied van veilig opslaan en laden van Lithium-ion accu’s biedt met de Battery-box en de Lithium-locker alle faciliteiten aan om bedrijven te helpen met het kiezen voor een veilige laadoplossing. Lees hier het definitieve concept. 

Veilig laden

Bij Battery Control zijn we pioniers op gebied van veilig je accu laden. Battery Control heeft meer dan 75 accubrand testen gedaan om de noodzaak van veilige opslag van lithium-ion accu’s in kaart te brengen. Er is ontzettend veel data gecreëerd en heel veel geleerd om de brand en de enorme explosieve druk onder controle te houden. Daarom zijn we pro actief betrokken bij het PGS 37-2 project en willen we met onze Battery-boxen duidelijk maken dat er volledige controle is over een accubrand. Onze expertise is bedoeld om bedrijven die zich bezig houden met het laden van bijvoorbeeld fiets- en/of scooteraccu’s te helpen in hun zoektocht naar veilig laden en om aan de nieuwe regeling te voldoen. Bij Battery Control kijken wij mee naar die regelgeving, maar willen vooral een veilige leef- en werkomgeving creëren en dat ook beloven.

Het gaat om Besef en Bewustwording voor de opslag en het laden van Lithium Energiedragers. De PGS 37-2 is vooral voor eigenaren en medewerkers die direct met lithium-ion accu’s te maken hebben. Het is een lang bewustwordingsproces hoe je het beste om kunt gaan met lithium-ion accu’s en hoe je de risico’s kunt herkennen en begrijpen. Wellicht ook een deel voorkomen.

Informatie?

Wanneer u of uw bedrijf op zoek is naar informatie over de toekomstige verplichtingen van PGS 37-2 en je wilt met uw bedrijf meer kennis en informatie over deze veiligheidsnormen, neem dan contact op met Battery Control. Wij staan klaar om u te ondersteunen en te begeleiden naar een veilige leef- en werkomgeving.

Ontdek de 10 handige tips hoe je het beste om kan gaan met een lithium-ion accu. Download onze gratis whitepaper.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Minimaliseer de risico's